Privacyverklaring

Vakantiewoning Ribberink, gevestigd in Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vakantiewoning Ribberink

Beuningerstraat 54
7588 RH Beuningen
Telefoonnummers:
Bert 06-53283918 of
Silvia 06-42529856 of
Huis 0541-355360
info@huisjehurentwente.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Vakantiewoning Ribberink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt doormiddel van het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Naam
  • Email
  • Onderwerp
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op via info@huisjehurentwente.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Vakantiewoning Ribberink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vakantiewoning Ribberink neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vakantiewoning Ribberink) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vakantiewoning Ribberink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vakantiewoning Ribberink deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vakantiewoning Ribberink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ook verzamelen derden gegevens door middel van de geplaatste cookies op onze website. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantiewoning Ribberink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen info@huisjehurentwente.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vakantiewoning Ribberink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vakantiewoning Ribberink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huisjehurentwente.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website maakt gebruik van technische/functionele, analytische en tracking cookies (van derden). Lees meer over www.huisjehurentwente.nl met deze cookies omgaat in onze cookieverklaring.